La Maleta

Fitxa tècnica
Companyia: UOM (un o més) Teatre
Génere: Monòlegs
Autor: Miquel Mestre Genovard
Direcció: Baltasar Cortès
Repartiment:Rafel Cortès – Eleuteri.
Llorenç Salvà – Colau.
Àngel Cortès – Tòfol.
Marita Munar – Susanna.
Maria Montserrat – Senyora Carmeta
Joana Maria Bestard / Joana Morcillo – Cíntia
Margalida Carbonell – Maria
Francesca Mas – Mariantonieta

Equip:
Efectes de so i maquetació – Baltasar Cortés Jr.
Assessoria musical: Concepció Oliver

Duració aproximada: 1h 15min.
Data d’estrena: 2/10/2020
Lloc d’estrena: Catalina Valls
Altres representacions:
8/11/2020 – Ses Cases des Mestres, Santa María

Sinopsi
Una Maleta va passant de mà en mà a travès de diversos personatges que cerquen la llibertat.