Logotips

A continuació, s’ofereixen els logotips institucionals de GEST Teatre Balear a tots els socis que desitgin fer ús d’ells.

Recomanem a tots els socis que incloguin un d’ells en els seus cartells, tríptics o imatges promocionals per assenyalar la seva pertinença a GEST. D’aquesta manera, no només crearem un sentiment d’unitat entre tots els socis que formem part d’aquesta federació, sinó que també ajudarem a difondre el nostre nom i arribar a més persones que desitgin incorporar el teu projecte.

Junts, ajudarem a que el teatre amateur tingui el lloc que li correspon a les illes.

Salut i Teatre!