Equip Directiu

Antoni Borràs Mateu

Antoni Borràs Mateu

Presidència

Màdemico Teatre

Rafel Amengual Valls

Rafel Amengual Valls

Vice-presidència

Mai Som Tots Teatre

Carlos Peleteiro Bandín

Carlos Peleteiro Bandín

Secretaria

Nostra Terra

Elena Pérez Galera

Elena Pérez Galera

Tresoreria

Figura-T de Teatro

Josep Miró Camps

Josep Miró Camps

Vocalia primera

Brots de Tardor Teatre

Rafael Massanet Rodríguez

Rafael Massanet Rodríguez

Vocalia segona

Enredarts Teatre