Segona Fase

Un cop finalitzada la primera fase d’al Certamen Jaume Bauçà Mayol, donem per iniciada la segona fase. Recordem que en aquesta fase tan sols podran participar els grups associats i els socis en ple dret de GEST, tal com s’estipula en el punt 7 de les Bases.

Per iniciar el procés, els grups participants han d’omplir el formulari que trobaran al següent enllaç:

FORMULARI

En ell, hauran d’escollir l’ordre predilecte d’assignació d’obres, que podran trobar al següent enllaç. No es garanteix que la selecció final coincideixi exactament amb les preferències de el grup, ja que el Comitè Organitzador haurà d’assignar equitativament el repartiment, per tal que totes les obres participants disposin de el mateix nombre de lectures dramatitzades. L’assignació es produirà per estricte ordre d’inscripció.

Un cop es faci pública l’assignació de les obres, es publicarà en aquesta mateixa pàgina un llistat de les mateixes, amb nous formularis per enviar els enregistraments.

En cas de dubtes, preguntes o queixes, si us plau, adreceu-vos a la següent adreça:certamen.jaumebauzamayol@gmail.com