UOM (un o més) TEATRE

Contacte
Àngel Cortès

C/Josep Capó 13c baixos

Telèfon: 687075854

E-mail: angelmallorqui@gmail.com

El grup està format per ex-alumnes de la UOM de la UIB
Integrants
 • Baltasar Cortès, director
 • Rafel Cortès, actor
 • Llorenç Salvà, actor
 • Àngel Cortès, actor
 • Margalida Carbonell, actriu
 • Marita Munar, actriu
 • Maria Montserrat, actriu
 • Francesca Mas, actriu
 • Baltasar Cortès jr. maquetatge.
Catàleg teatral
 • Pobres Casats, 2005
 • L’inspector, 2008
 • Tres Txekhov,2011
 • Tocats des boll,2012
 • La simbomba fosca,2014
 • El Cafè del Centre,2016
 • Tres entremesos de Lorenç Moyà, 2017
 • L’Adúltera de París,2019
 • La Maleta,2020