Junta Directiva

Antoni Borràs Mateu

Antoni Borràs Mateu

Presidencia

Màdemico Teatre

Rafel Amengual Valls

Rafel Amengual Valls

Vice-presidencia

Mai Som Tots Teatre

Carlos Peleteiro Bandín

Carlos Peleteiro Bandín

Secretaría

Nostra Terra

Elena Pérez Galera

Elena Pérez Galera

Tesorería

Figura-T de Teatro

Josep Miró Camps

Josep Miró Camps

Vocalía primera

Brots de Tardor Teatre

Rafael Massanet Rodríguez

Rafael Massanet Rodríguez

Vocalía segunda

Enredarts Teatre